IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 1 – 2023.

Sadržaj Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini nekad i sadDomagoj VidovićJezik i društvoIrena Miloš: Uključiv i isključiv jezik: što je rodno neutralno u administrativnome višejezičnom stilu Europske unijeDomaća zadaćaMarina Čubrić: Malo istraživanje pasivnoga leksikaOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Jesmo li osvojili broncu u Katru ili Kataru?U dva klika mišemMartina Kramarić: Digitalni repozitorij i digitalizacijski projekti Austrijskoga centra za digitalnu hu...

Add to Cart 2,66 €
Hrvatsko jezikoslovno nazivlje

U sklopu Zakladina projekta održana su dva okrugla stola. Nakon završetka Zakladina projekta objavljena je e-monografija na stranicama projekta, u kojoj se nalaze izlaganja s prvoga okruglog stola (https://jena.jezik.hr/index.php/e-monografija/). Ova se monografija djelomično naslanja na e-monografiju, ali je sadržaj e-monografije znatno proširen. Dodan je niz novih poglavlja (Pravopisno nazivlje, Fonetičko nazivlje, Fonološko nazivlje, Semantičko nazivlje, Leksikolo...

30,00 €
Rječnik novinarskoga žargona
Rječnik novinarskoga žargona Lana Hudeček, Vicko Krampus, Milan Pavičić, Lovro Alebić, Franka Alvarez, Marta Halužan, Iva Juričević, Iva Muminović, Iva Vasilj

Nadamo se da će ova knjiga pridonijeti i razumijevanju odnosa novinarskoga žargonskog i stručnog (standardnojezičnog) nazivlja te sustavnomu pristupu novinarskomu nazivlju i njegovu uređivanju. Za uređivanje stručnoga nazivlja potrebna je kontinuirana i dugotrajna suradnja stručnjaka određene struke te jezikoslovaca terminologa.Ovaj je Rječnik, koji sadržava oko 600 novinarskih žargonizama, popraćen i uvodnom studijom o odnosu novinarskoga žargona i standardnoga...

Add to Cart 13,30 €
Igrifikacija hrvatskoga mrežnog rječnika

Dosad nisu provedena iscrpnija istraživanja o tome kako se može igrificirati rječnička ili leksikografska građa. Posebno ne postoji nijedan rad koji bi se bavio mogućnostima igrifikacije rječnika hrvatskoga jezika. Ova je knjiga prikaz istraživanja igrifikacije mrežnoga rječnika provedenih u okviru projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i poticaj za daljnja istraživanja igrifikacije leksikografskih djela. Rezultat istraživanja izrada je konceptualnoga okv...

Add to Cart 19,91 €
Hrvatsko vojno nazivlje kroz stoljeća

Hrvatsko je vojno nazivlje ovim radom prvi put u monografskome obliku podvrgnuto iscrpnomu istraživanju i to duž dvije temeljne osi: jezikoslovno-terminološkom raščlambom i dijakronijsko-sinkronijskom perspektivom. Vodeći se činjenicom kako je dosad hrvatsko vojno nazivlje bilo znanstveno oskudno i periferno istraženo – ponajprije ono suvremeno – namjera je bila impostirati temu tako da se obuhvati što šira problematika njegova postanka te da se rasvijetle žari...

38,49 €
Od Adama i Eve do sudnjega dana: o hrvatskim biblijskim frazemima, poslovicama i izrekama

Ova je knjiga nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja hrvatskih biblijskih frazema, poslovica i izreka, a najvećim se dijelom temelji na mojoj neobjavljenoj doktorskoj disertaciji Biblizmi u hrvatskome jeziku iz 2013. godine. Tadašnju disertaciju, a sada ovu knjigu napisala sam motivirana ponajprije svojim zanimanjem za frazeologiju i frazeme. Još tijekom studija zaintrigirali su me izrazi prenesena značenja koje koristimo uglavnom posve nesvjesno, a koji dopri...

Add to Cart 21,24 €