IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 1 – 2017.

SadržajKako učenici osnovne škole upotrebljavaju engleske riječi i pokrateNikolina Ćurković, Dijana Grbaš Jakšić i Ana GarićJezik i društvoIrena Miloš: Stoljeća hrvatskoga službenog jezika iz europske perspektiveDomaća zadaćaBiserka Draganić: Glagoljično pismo i hrvatska glagoljaška baština u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske Od Mile do DrageDomagoj Vidović: Oliver, Nadalina i Pjesan o Rolandu U dva klika mišemMilica Mihaljević: Muke po vid...

Add to Cart 20,00 kn
Osorsko-hvarska pjesmarica
Osorsko-hvarska pjesmarica Kristina Štrkalj Despot

Kasnosrednjovjekovna Osorsko-hvarska pjesmarica (1533.) ne osvaja, poput svojih ranosrednjovjekovnih prethodnica, vizualnom ljepotom. Ranosrednjovjekovne kodekse resila su marna i besprijekorna pisma, ljepota duktusa, raskošni inicijali, bogate minijature, spektar raskošnih boja, mjeseci i godine rada skriptorskih ruku koje su nastojale stvoriti apsolutnu ljepotu dostojnu evanđeoske riječi… Nimalo ne začuđuje što su te dragocjene ranosrednjovjekovne „ljepotice“, ...

Add to Cart 250,00 kn
Libro od svetoga Vlaha
Libro od svetoga Vlaha Ivana Lovrić Jović, Željko Jozić

Leksemi predstavljeni u ovoj knjizi ekscerpirani su iz korpusa priređenoga za ovu prigodu. Čine ga odabrani pisani tekstovi i transkribirani zvučni zapisi govornika dubrovačkoga govora. Prije svega to su djela o običajima u Dubrovniku (Ničetić 2012, Skatolini 2006, Podić 2008), što čine pripovjedački dio korpusa, zatim znanstveni radovi ili knjige o dubrovačkome leksiku (Malić 2005; Gabrić-Bagarić 1997/1998, 1999; Sočanac 2004) kaoi jezične znanstvene monogra...

Add to Cart 70,00 kn
Besjede fra Matije Divkovića
Besjede fra Matije Divkovića Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Martina Kramarić, Andrea Radošević

Zanimanje za Besjede svrhu evanđel’ja nedjeljnijeh priko svega godišta fra Matije Divkovića nije potaknuto samo istraživačkom radoznalošću za spomenik star četiri stotine godina nego ponajviše željom da se taj vrijedan biser pisane baštine približi širemu čitateljstvu. I to upravo u godini u kojoj se navršava četiristota obljetnica njegova prvoga izdanja (1616.)! Velike su obljetnice nerijetko povod za ponovna čitanja i primjene novih načina istraživanja ...

280,00 kn
Josip Voltić: Grammatica Illirica/Ilirska gramatika
Josip Voltić: Grammatica Illirica/Ilirska gramatika Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić

Ovo izdanje sadržava pretisak, transkripciju i prijevod gramatike Josipa Voltića objavljene pod imenom Grammatica Illirica uz trojezični hrvatsko-talijansko-njemački rječnik istoga autora. Pretisak se temelji na prvome i jedinome izdanju iz 1803. godine punoga naslova Ricsoslovnik (Vocabolario – Wörterbuch) illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika s' jednom pridpostavljenom grammatikom illi pismenstvom: sve ovo sabrano i sloxeno od Jose Voltiggi Istrianina. U Be...

Add to Cart 100,00 kn
555 jezičnih savjeta
555 jezičnih savjeta Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Željko Jozić, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević

Jezično savjetništvo u Hrvata ima dugu i plodnu tradiciju od 1904. godine, kad je objavljena knjiga Vatroslava Rožića Barbarizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku. Od te godine do danas objavljen je niz jezičnih savjetnika: Branič jezika hrvatskoga Nikole Andrića, Književni jezik u teoriji i praksi Ljudevita Jonkea, niz savjetnika Stjepka Težaka i Stjepana Babića te mnogi drugi. Jezično je savjetništvo jedna od stalnih i važnih djelatnosti Instituta za hrvatski jezi...

Add to Cart 49,90 kn