IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 3 – 2015.

SadržajSprijateljite se s lažnim prijateljimaKristian Lewis Obrazovanje u novome ruhu: cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslihMarija Vekić Jezik i društvoDinka Pasini: Nema identiteta bez jezika Domaća zadaćaMarina Čubrić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Uf, gdje mi je enklitika – sloboda u redu riječi Od Mile do DrageDomagoj Vidović: „Stalna na tom svijetu samo mijena jest” – o rasprostranjenosti ženskih imena U dva klika mišemIvan Pandžić i To...

Add to Cart 20,00 kn
Ja, Krsto Lučin  Dubrovčanin,  činim ovi testamenat...

Ova je knjiga nastala na temelju magistarskog rada Jezična analiza hrvatskih dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća obranjenoga 2004. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom dr.sc. Darije Gabrić-Bagarić. Jedanaest godina kasnije tekst je dorađen i dopunjen transkripcijom oporuka te aneksnim rječnikom.Iz ove se knjige lako iščitava da jezik dubrovačkoga puka, građana i vlastele nije bio ništa manje narodan i domoljuban od jezika proslavljene ...

Add to Cart 100,00 kn
Rječnik govora Blata na Korčuli

Rječnik Blata na Korčuli je dijalektni rječnik Blata, a u nekim aspektima i zapadnog dijela otoka Korčule. Leksik, frazemi, ustaljeni izrazi i metafore iz živoga govora čine govor Blata i zapadnog dijela otoka Korčule bez sumnje jedinstvenim među hrvatskim lokalnim govorima!Rječniku prethodi kratak opis povijesnih okolnosti razvoja blatskoga govora te sažeti preglednaglasnog sustava, fonologije, morfologije i sintakse.Rječnik je u načelu razlikovni, u njemu je veo...

Add to Cart 150,00 kn
Od Šuleka do Schengena – Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke

Hrvatsko strukovno nazivlje i terminološka djelatnost tijekom druge polovice dvadesetoga stoljeća nisu se razvijali planski i sustavno, što je pretpostavka ujednačena i dogovorena normiranja nazivlja kao nezaobilazne sastavnice svakoga standardnog jezika, pa je to područje hrvatskoga jezikoslovlja dugo ostalo potisnuto u drugi plan. Ni u samostalnoj hrvatskoj državi jezična politika tim se lako uočljivim problemom nije tek donedavno ozbiljnije bavila. Proces pristupan...

Add to Cart 100,00 kn
Hrvatski jezik br. 2 – 2015.

SadržajAnglizmi na stand-byuLana Hudeček i Milica Mihaljević Jezik i društvoDinka Pasini: Hrvatski izbliza i izdaleka Domaća zadaćaIgor Medić, Ana Mihaljević i Anđela Vukasović Korunda: Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik Od Mile do DrageDomagoj Vidović: He he he! Ha ha ha! Kako će se moli zvat? U dva klika mišemIvan Pandžić: Razumiju li računala hrvatski jezik? Od A do ŽBarbara Kovačević: Crna ovca – bijela vrana ...

Add to Cart 20,00 kn
Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice
Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice Štefica Hanzir, Jasna Horvat, Božica Jakolić, Željko Jozić, Mijo Lončarić

Donjosutlanski govori opisani su tako što se prikazuje njihovo rasprostiranje, nakon čega se iznose podatci o podrijetlu stanovništva, a slijedi analiza fonoloških i morfoloških značajki. U fonološkoj analizi prikazane su najistaknutije značajke vokalizma, konsonantizma i akcentuacije. Opisane su jedinice koje čine sustav te njihov razvoj iz općeslavenskih fonema i naglasaka. U morfološkoj analizi prikazane su osobitosti prema vrstama riječi koje smo podijelili na...

Add to Cart 130,00 kn