IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 1 – 2016.

SadržajHrvatski kao zaseban južnoslavenski jezik – u povodu 45. obljetnice Sarajevske deklaracije o hrvatskome jezikuDomagoj VidovićJesi li aplicirao? ili o važnosti hrvatskoga jezika u poučavanju engleskoga jezika strukeIvana Špiranec i Mislav Pedišić Jezik i društvoŽeljko Jozić: Mjesec hrvatskoga jezika, 21. veljače – 17. ožujka Domaća zadaćaMarina Čubrić: Tipovi zadataka u nastavi jezika – pravopisni zadatci Od Mile do DrageDomagoj Vidović: Od Žene...

Add to Cart 20,00 kn
Franjo Kornig i njegova <i>Horvatska gramatika<i>

Idiom koji je predmetom gramatičkoga opisa u Kornigovoj slovnici Kroatische Sprachlehre, oder Anweisung für Deutsche, die kroatische Sprache in kurzer Zeit gründlich zu erlernen (Horvatska gramatika ili uputa Nijemcima kako da u kratkome vremenu temeljito nauče horvatski jezik, Zagreb, 1795.) u literaturi se različito naziva: kajkavski dijalekt, kajkavski književni dijalekt, kajkavski govor, kajkavski književni jezik, kajkavski standardni jezik, kajkavski književnojez...

Add to Cart 130,00 kn
Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik

Ovaj se rječnik temelji na pisanoj građi, a ne na gradišćanskohrvatskim dijalektima. U njemu se posebno vodilo računa o gradišćanskohrvatskim istovrijednicama, njihovoj fonološkoj i morfološkoj realizaciji. U drugome rječniku, s gradišćanskohrvatskom sastavnicom na prvome mjestu, velika se pozornost usmjerila na izbor gradišćanskohrvatskih natuknica i oblika....

Add to Cart 150.00 kn 135,00 kn
Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika
Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika Ankica Čilaš Šimpraga, Ljiljana Jojić, Kristian Lewis

PRVI ŠKOLSKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA s DVD-om namijenjen je učenicima prvih dvaju razreda osnovne škole te je svojom strukturom prilagođen korisnicima kojima je ovo prvi susret s rječnikom i uvod u buduće služenje leksikografskim priručnicima. Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika sadržava 2 500 natuknica, a zamišljen je kao intermedijski priručnik za učenike prvoga i drugoga razreda osnovne škole. Cilj je Rječnika naučiti učenike leksikografskomu razm...

Add to Cart 139.00 kn 111,20 kn
Školski rječnik hrvatskoga jezika
Školski rječnik hrvatskoga jezika Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Ljiljana Jojić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Domagoj Vidović

Školski rječnik hrvatskoga jezika izrađen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje normativni je jednojezični rječnik namijenjen u prvome redu učenicima završnih razreda osnovne škole i srednjoškolcima, ali i svima koji se služe hrvatskim standardnim jezikom. Obuhvaća oko 30 000 natuknica, a u dodatku gotovo tisuću zemljopisnih imena s etnicima i kteticima. Rječnik se temelji na Hrvatskoj jezičnoj riznici, računalnome korpusu Instituta za hrvatski jezik i ...

Add to Cart 349.00 kn 279,20 kn
Lexicon Latino-Illyricum, Hrvatsko-latinski rječnik, svezak treći

Ovaj je rječnik preokret kritički priređenoga izvornika, rukopisnoga rječnika Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitezovića. Ovaj preokretni rječnik daje nam odgovor na pitanja kako je mogao izgledati njegov rukopisni hrvatsko-latinski rječnik kojemu se izgubio svaki trag te kako je izgledao hrvatski jezik s prijelaza iz 17. u 18. stoljeće iz pera jednoga od vizionara hrvatskoga jezičnog jedinstva, a time i nacionalnoga ujedinjenja. Vitezovićev preokretni rječ...

Add to Cart 785.00 kn 471,00 kn