IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik, 2 godište (2015.) komplet
Hrvatski jezik, 2 godište (2015.) komplet Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Komplet časopisa Hrvatski jezik, 2 godište (2015.), 4 brojaObavijest pretplatnicimaČasopis Hrvatski jezik izlazi četiri puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 60 kn. Cijena je pojedinačnoga broja 20 kn. Poštarina je uključena u cijenu. Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: Časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se možete i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih strani...

Add to Cart 50,00 kn
Hrvatski jezik br. 4 – 2015.

SadržajPolovina po polovina – problem i polIvana Matas IvankovićTenerife – otok koji zbunjujeJoža Horvat Jezik i društvoIrena Miloš: Lijepa riječ i željezna vrata otvara Domaća zadaćaMilica Mihaljević: Ima li u nastavi hrvatskoga jezika mjesta za riječi kao dejt, fejl, luzer i sister? Od Mile do DrageAnkica Čilaš Šimpraga: Odakle su Štef, Stjepan, Stipan i Stevo? U dva klika mišemAntun Halonja: Postanak nekih računalnih imena i nazivaOd A do ŽBarbara Kov...

Add to Cart 20,00 kn
Hrvatski jezik br. 3 – 2015.

SadržajSprijateljite se s lažnim prijateljimaKristian Lewis Obrazovanje u novome ruhu: cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslihMarija Vekić Jezik i društvoDinka Pasini: Nema identiteta bez jezika Domaća zadaćaMarina Čubrić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Uf, gdje mi je enklitika – sloboda u redu riječi Od Mile do DrageDomagoj Vidović: „Stalna na tom svijetu samo mijena jest” – o rasprostranjenosti ženskih imena U dva klika mišemIvan Pandžić i To...

Add to Cart 20,00 kn
Ja, Krsto Lučin  Dubrovčanin,  činim ovi testamenat...

Ova je knjiga nastala na temelju magistarskog rada Jezična analiza hrvatskih dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća obranjenoga 2004. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom dr.sc. Darije Gabrić-Bagarić. Jedanaest godina kasnije tekst je dorađen i dopunjen transkripcijom oporuka te aneksnim rječnikom.Iz ove se knjige lako iščitava da jezik dubrovačkoga puka, građana i vlastele nije bio ništa manje narodan i domoljuban od jezika proslavljene ...

Add to Cart 100,00 kn
Rječnik govora Blata na Korčuli

Rječnik Blata na Korčuli je dijalektni rječnik Blata, a u nekim aspektima i zapadnog dijela otoka Korčule. Leksik, frazemi, ustaljeni izrazi i metafore iz živoga govora čine govor Blata i zapadnog dijela otoka Korčule bez sumnje jedinstvenim među hrvatskim lokalnim govorima!Rječniku prethodi kratak opis povijesnih okolnosti razvoja blatskoga govora te sažeti preglednaglasnog sustava, fonologije, morfologije i sintakse.Rječnik je u načelu razlikovni, u njemu je veo...

Add to Cart 150,00 kn
Od Šuleka do Schengena – Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke

Hrvatsko strukovno nazivlje i terminološka djelatnost tijekom druge polovice dvadesetoga stoljeća nisu se razvijali planski i sustavno, što je pretpostavka ujednačena i dogovorena normiranja nazivlja kao nezaobilazne sastavnice svakoga standardnog jezika, pa je to područje hrvatskoga jezikoslovlja dugo ostalo potisnuto u drugi plan. Ni u samostalnoj hrvatskoj državi jezična politika tim se lako uočljivim problemom nije tek donedavno ozbiljnije bavila. Proces pristupan...

Add to Cart 100,00 kn