IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski pravopis

Kad je Hrvatski pravopis objavljen, unatoč vladinoj narudžbi, bio je zapravo neobvezatno djelo. Upravo zato u Odjelu za bogoštovje i nastavu pristupilo se ubrzo njegovu „ozakonjenju”. Kako, to je opisao Tomo Maretić (1932.): „Ozbiljan preokret u borbi [oko koncepcije hrvatskoga pravopisa] dogodio se godine 1892. Onda je bio došao za šefa prosvetnog otseka hrvatske vlade Iso Kršnjavi, koji je odmah za korektora svih školskih knjiga postavio Armina Pavića. Njih d...

Add to Cart 64,00 kn
Hrvatski jezik br. 3

SadržajObrazovanje pod pritiskom polisemije i sinonimijeMarija Vekić i Milica MihaljevićRiječi u dobrome društvuGoranka Blagus BartolecJezik i društvoIrena Miloš: O ratu i jeziku: sto godina poslije…Domaća zadaćaMarina Čubrić: Sinonimija u učeničkim tekstovima Od Mile do DrageDomagoj Vidović: Miševi i mačkeU dva klika mišemAntun Halonja: Umjereno oblačno računalstvoOd A do ŽBarbara Kovačević: Tko zabija glavu u pijesak?Lektorske bilješkeKristian Lewis...

Add to Cart 20,00 kn
Početno pisanje na hrvatskome jeziku
Početno pisanje na hrvatskome jeziku Ante Bežen, Siniša Reberski

Ova knjiga namijenjena je svima koji se bave poučavanjem pisanja na hrvatskome jeziku, ponajprije razrednim učiteljima u nižim razredima osnovne škole te piscima početnica i drugih poučnih pratećih materijala za prvi razred osnovne škole, ali i onima koji se zanimaju za oblikovanje i razvoje vještine pisanja i rukopisa uopće. Napisana je i izdana kao priručnik uz Hrvatski pravopis, objavljen 2013. u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, i to za njego...

Add to Cart 130,00 kn
Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala
Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala Stanko Popović, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala objasnidbeno-prijevodni je normativni terminološki rječnik koji ima i neke leksikonske elemente (napomene, primjere i objašnjenja). Rječnik sadržava 1710 rječničkih članaka. Navode se engleski nazivi, njihove hrvatske istovrijednice te definicije na hrvatskome jeziku. Posebna se pozornost posvećuje antonimima i sinonimima koji se normativno raspodjeljuju na preporučene, dopuštene i nepreporuče...

Add to Cart 100,00 kn
Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku

Prijedlozima je posvećeno nekoliko većih monografija i više manjih radova. Ipak, to je područje u hrvatskom jeziku još uvijek nedovoljno istraženo. S jedne strane, nedostaje obrada svih značenja (iscrpnije je obrađeno tek prostorno i vremensko, a i ona samo djelomično), a s druge strane, većina radova posvećena je primarnim prijedlozima, dok su proizvedeni prijedlozi još nedovoljno obrađeni, a upravo je to područje na kojem se zbiva najviše promjena i ono se jo...

Add to Cart 100,00 kn
Ignacije Szentmártony: Uvod u nauk o horvatskome jeziku

Einleitung zur kroatischen Sprache für Teutsche (1783.) I. Szent­mártonyja prva je tiskana slovnica kajkavskoga književnog jezika. Iz naslova je razvidno kako je riječ o djelu koje je ponajprije namijenjeno strancima (točnije govornicima njemačkoga jezika) koji žele naučiti horvatski. Kada ovu slovnicu analiziramo prema modelu što ga je razvio H. Jachnow (1991.), čiji su parametri metajezik (domaći ili strani), jezik objekt (domaći ili strani) i gramatički model...

Add to Cart 100,00 kn