IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 2 – 2016.

SadržajMorfologija u ranome jezičnom razvojuTomislava Bošnjak BoticaCarmina Burana – koliko je pjesama uglazbio Carl Orff? Što je Arhimed povikao iskočivši iz kade – Heureka! ili Eureka! Sanja Perić Gavrančić Jezik i društvo Irena Miloš: Naša jezična djedovina Domaća zadaćaTina Udović: Hrvatski jezik u pismenome radu i pripremi za izvođenje nastavne jedinice na stručnome ispitu iz Fizike Od Mile do DrageDomagoj Vidović: Otkud hrvatski egzonimi u Bačkoj...

Add to Cart 20,00 kn
Praktični vodič kroz mišljenje i značenje

*prevela i komentarima popratila Anita Peti-StantićIzuzetno me raduje objavljivanje ovoga prijevoda Praktičnoga vodiča kroz mišljenje i značenje na hrvatskom. Nadam se da će prijevod potaknuti filozofe, lingviste, psihologe i neuroznanstvenike – osobito mlađe – na međusobno povezivanje u istraživanju zadivljujućih veza između jezika, mišljenja i svijesti. No, knjiga nije namijenjena samo stručnjacima. Nastojao sam je napisati tako da složena i trajna pitanja...

Add to Cart 120,00 kn
Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu
Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu Lana Hudeček, Milica Mihaljević

Ovaj je priručnik prošireno i bitno dopunjeno izdanje priručnika Hrvatski na maturi objavljenoga 2014. godine. Sastoji se od triju cjelina. Prva je cjelina ovoga priručnika nastala iz praktične potrebe da se učenicima i profesorima da jasan i jednostavan pregled jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskoga eseja na državnoj maturi te da se nastavnicima koji ocjenjuju testove državne mature da pregled pravila koja ulaze u okvire osnovne pismenosti kojom učenik mor...

Add to Cart 30,00 kn
Hrvatski jezik br. 1 – 2016.

SadržajHrvatski kao zaseban južnoslavenski jezik – u povodu 45. obljetnice Sarajevske deklaracije o hrvatskome jezikuDomagoj VidovićJesi li aplicirao? ili o važnosti hrvatskoga jezika u poučavanju engleskoga jezika strukeIvana Špiranec i Mislav Pedišić Jezik i društvoŽeljko Jozić: Mjesec hrvatskoga jezika, 21. veljače – 17. ožujka Domaća zadaćaMarina Čubrić: Tipovi zadataka u nastavi jezika – pravopisni zadatci Od Mile do DrageDomagoj Vidović: Od Žene...

Add to Cart 20,00 kn
Franjo Kornig i njegova <i>Horvatska gramatika<i>

Idiom koji je predmetom gramatičkoga opisa u Kornigovoj slovnici Kroatische Sprachlehre, oder Anweisung für Deutsche, die kroatische Sprache in kurzer Zeit gründlich zu erlernen (Horvatska gramatika ili uputa Nijemcima kako da u kratkome vremenu temeljito nauče horvatski jezik, Zagreb, 1795.) u literaturi se različito naziva: kajkavski dijalekt, kajkavski književni dijalekt, kajkavski govor, kajkavski književni jezik, kajkavski standardni jezik, kajkavski književnojez...

Add to Cart 130,00 kn
Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik

Ovaj se rječnik temelji na pisanoj građi, a ne na gradišćanskohrvatskim dijalektima. U njemu se posebno vodilo računa o gradišćanskohrvatskim istovrijednicama, njihovoj fonološkoj i morfološkoj realizaciji. U drugome rječniku, s gradišćanskohrvatskom sastavnicom na prvome mjestu, velika se pozornost usmjerila na izbor gradišćanskohrvatskih natuknica i oblika....

Add to Cart 150.00 kn 135,00 kn