IHJJ Web shop

Pretraga izdanja

Latinska gramatika i hrvatski jezik Marijana Lanosovića

U jezičnopovijesnim istraživanjima udžbenik latinskoga jezika Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama (1776.) Marijana Lanosovića predstavlja važnu sastavnicu hrvatske gramatikografske tradicije, ponajprije zbog činjenice da je riječ o prvoj latinskoj slovnici u kojoj je gramatička građa u cijelosti opisana hrvatskim jezikom1. Hrvatski metajezik Lanosovićeve latinske gramatike isti je onaj jezik kojim je pisan Satir (1762.) Matije Antuna ...

Add to Cart 160.00 KN